Kommunikatsioon

Tutvustus

4.12.3. Mõtestatud vastutustundlik ettevõtlus

Eelduseks, et ettevõtte tegevus oleks tõepoolest kõige paremas mõttes vastutustundlik, on selle lõimitus ettevõtte strateegiasse. Teisiti öeldes peab ettevõte andma kogu oma äritegevuse määratlemise kõrgeimal tasemel selgelt mõista soovist olla vastutustundlik.


Kuna vastutustundlik ettevõtlus ei tähenda põhitegevust täiendavaid lisategevusi, vaid viisi, kuidas ettevõte äritegemisse suhtub, siis on seda teemat võimalik edukalt kajastada ettevõtte visioonis, missioonis ja väärtustes. Kas...