Kommunikatsioon

5.7. Meediatreening

Meediatreeningu all mõistetakse koolitust, mille käigus saavad osalised teadmisi meedia toimimise ja meedia­suhtluse põhimõtetest ning harjutavad meediasuhtluse formaate vastavalt seatud eesmärkidele – treenida saab intervjuude andmist kirjutavale meediale, raadiole ja televisioonile ning pressiteadete, kommentaaride ja arvamuslugude kirjutamist. Meediatreening koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning personaalsest tagasisidest.


Meediatreeningute jooksul kipuvad korduma järgmi...