Kommunikatsioon

Tutvustus

6.2.3. Meediasuhtlus

Turundust samastatakse tihtipeale reklaamiga, suhtekorraldust aga võrdsustatakse sageli meediasuhetega. Kuigi ekslik, on see uskumus igati mõistetav, sest meediasuhtlus on üldjuhul suhtekorralduse kõige silmapaistvam osa. Tõsi on ka see, et üks halvasti hallatud meediakontakt võib nurjata kuude- või ka aastatepikkuse kommunikatsioonitöö.


Kui ühelt poolt on suhtekorralduslikud vahendid turunduskommunikatsioonis endiselt alahinnatud, siis teiselt poolt on ootused, eriti just meediasuhete...