Kommunikatsioon

5.2.1. Meedias avaldatud väärinfo ümberlükkamise võimalused

Annela Laaneots, TLÜ kommunikatsiooniõppejõud

Kui meedias ilmub vale info:

  • jää rahulikuks,
  • koosta õige info ja saada see meediale.

Pöördu artikli autori poole ja juhi tähelepanu avaldatud valeinfole. Kui see ei aita, siis pöördu toimetaja poole.