Kommunikatsioon

5.5.5. Meediamonitooring

Tänapäeval on massimeedia muutunud väga oluliseks kommunikatsioonikeskkonnaks. Meedia vahendusel jõuab inimesteni suur osa infot riigis toimuva kohta, meedia suunab ja mõjutab hoiakuid ning kujundab arusaamu inimestest, organisatsioonidest, toodetest ja teenustest.

Mis on meediamonitooring ja mida see annab?

Massimeedia süstemaatiline ja eesmärgipärane jälgimine ehk meediamonitooring võimaldab suhtekorraldajal saada tagasisidet oma tegevuse kohta ning seda...