Kommunikatsioon

5.5.5.2. Meediakajastuse analüüs

Meediamonitooringu käigus võidakse ainult koguda ja talletada meedias ilmunud infot, kuid monitooring võib olla ka põhjalikum, sisaldades meediakajastuse sügavamat analüüsi. Analüüs jaguneb üldiste printsiipide alusel kvantitatiivseks ja kvalitatiivseks.

Kvantitatiivne analüüs keskendub teatud märksõnade (nt ett evõtte või peamiste konkurentide nimed, kõneisikud vms) esinemissagedusele ja loo paigutusele (loo pikkus, asetus leheküljel jne) meediakanalite lõikes. Kvantitatiivseid and...