Kommunikatsioon

Tutvustus

3.6. Massikommunikatsioon 
ja organisatsiooni kommunikatsioon

Tartu ülikooli tudengite 2002. aastal Eesti ettevõtetes korraldatud uuringu põhjal võib väita, et meediasuhete domineerimine suhtekorralduse teiste alaliikide üle on jätkuvalt päevakajaline. Väga sageli peavad organisatsioonide juhid suhtekorraldust vaid meediasuhtluseks ega kasuta suhtekorralduse teisi alaliikide. (Tartu ülikooli kursuse “Juhtumi analüüs” uuringud 2002: “Suhtekorralduse ja ajakirjanike suhted” ja “Organisatsioonide suhtlemine avalikkusega”.)

Meediasuhtluse eelistam...