Kommunikatsioon

5.4.6. Lugejakirjad ja internetikommentaarid

Üks loetavamaid rubriike meie ajalehtedes-ajakirjades on alati olnud nn tagasiside leheküljed, kus lugejad ise kirjutavad, mida nad elust-olust arvavad. Suure loetavuse tõttu on lugejakirjad ka hea kanal oma sõnumite massideni viimiseks. Eriti sageli kasutavad seda poliitikud. Tõsi, lugejakirjad on vaid mõnusad lugeda ja kohe unustada, neid ei saa kasutada suuremate diskussioonide algatamiseks. Kui, siis ehk ainult diskussioonide elushoidmiseks.

Kui soovite kirjutada head ja avaldamiskõ...