Kommunikatsioon

Tutvustus

4.12.4.2. Looduskeskkond

Looduskeskkonna olukorra halvenemine ning kliimasoojenemine vajavad üha rohkem tähelepanu nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil. Esiteks lasub ettevõtetel suur vastutus. Teiseks on kasulik õppida toime tulema väiksemate ressurssidega ning olla valmis võimalikuks täiendavaks maksukoormuseks tulevikus. Kolmandaks tagab keskkonda säästev tegevus tihti ka otsese rahalise kokkuhoiu. 


Loodussõbralik tegutsemine on oluline ja kasulik nii tootmisettevõtetele kui ka teenuseid pakkuvatele kon...