Kommunikatsioon

Tutvustus

6.2.3.2. Lobitöö ja suhtlus sidusrühmadega

Lobitööd ja suhtlust sidusrühmadega peetakse eelkõige korporatiivkommunikatsiooni pärusmaaks, kuid on lühinägelik jätta see turunduskommunikatsiooni vaateväljast täiesti välja. Kui vaadata neid teemasid üksnes organisatsiooni seisukohast, siis on olemas oht, et (mõne) brändi spetsiifiline huvi jääb kahe silma vahele.


See ei tähenda loomulikult, et turunduskommunikatsiooni spetsialistid peaks üleöö hakkama ka valitsuskommunikatsiooniga tegelema. Ettevõttes selle valdkonna eest vastu...