Kommunikatsioon

Tutvustus

3.7.3.2. Kultuuridevahelise kommunikatsiooni põhioskused

Mitmekultuurilises keskkonnas töötades tuleks arendada endas erinevaid oskusi. Teiste hulgas järgmisi:

1) Teadlikkus enda ning oma koostööpartnerite kultuurist, mis hõlmab oskust paigutada oma igapäevased käitumisharjumused võrdlusse suhtluspartneri omaga ning vajadusel oma käitumist korrigeerida või selgitada.

2) Kultuuriliselt tundlike teemadega arvestamine tähendab nii ajaloolis-poliitilisi küsimusi (holokaustist vähemusrahvuste probleemideni Baltikumis) kui ka võõras k...