Kommunikatsioon

Tutvustus

3.7.3.1. Kultuuride suhtlemisprobleemid

Suhtlemisel kultuurierinevustest (või ka sama kultuuri alakultuuridest) tekkida võivat probleemide tüpoloogiat on keerukas koostada. Alljärgnevalt on välja toodud probleemide tüüpilisemad allikad.

  • Kõrgendatud stress

Võõrasse kultuuri- või keelekeskkonda sattumisel või olukorras, kus eri kultuuride esindajad on hierarhilises võimusuhtes, kaasneb suhtlemisega keskmisest palju kõrgem stressitase. See omakorda võib halvendada keeleoskust ning s...