Kommunikatsioon

Tutvustus

3.7.1. Kultuuride kommunikatsioon suhtekorraldaja töös

Eesti organisatsioonide töökeskkond on viimase aastakümne jooksul muutunud järjest rahvusvahelisemaks. Lisaks venekeelse elanikkonna olulisele rollile tuleb ärisektoril üha enam arvestada omanike, juhtkonna liikmete, spetsialistide ja äripartneritega välisriikidest ning avalikul sektoril tiheneva koostööga Euroopa Liidu struktuuride ja liikmesriikide ametkondadega.

Kultuuride kommunikatsiooni põhialus on püüe mõista ning tolerantsus. Sõltuvalt tööülesannete jaotusest organisatsiooni...