Kommunikatsioon

Tutvustus

4.16.4. Kuidas suhelda ja infot jagada

Avatud kommunikatsioon

  • Kuna kaasajal on valmiva eelnõu kohta tavaliselt rohkem infot kui osalejal, võib tekkida oht oma arvamusega domineerida. Ettepanekuid on küll võimalik esitada, kuid sageli on kaasajal oma plaan ja eelistus juba olemas. See aga vähendab avatust uutele ideedele ega soodusta dialoogi.
  • Kaasamise korraldus peab tekitama tahtmist osaleda ning aitama kaasa, et tulemus oleks põhjalikult läbi kaalutud. Kui osalejatele tundub, et tege...