Kommunikatsioon

20. Kuidas leida ja hoida häid kommunikatsioonispetsialiste 
ja -juhte

Kommunikatsioonispetsialistide valimisel juhindutakse samadest põhimõtetest nagu spetsialistide ja juhtide valimisel teistele erialadele.

Värbamise ja valimise alus on konkreetse ametikoha kompetentsusmudel ehk pädevusmudel. See annab ülevaate nõudmistest, mis ettevõte on sellele ametikohale seadnud ning hõlbustab värbamisfirma ja ettevõtte personalispetsialisti tööd.

Kompetentsus ehk pädevus jagatakse kahte rühma:

  • ettevõtte põhikompetentsus ehk põhipädevus
  • am...