Kommunikatsioon

Tutvustus

4.10.4. Kriisikommunikatsioon tervishoius

Enamik tervishoius juhtivatel kohtadel töötavaid inimesi leiavad end varem või hiljem olukorras, kus tuleb balansseerida patsiendi ning meedia ja avalikkuse huvide vahel, mis sageli on väga vastuolulised. Meedia ja avalikkus soovivad saada kiiret ja täpset infot, arst aga on kohustatud arstisaladust hoidma.

Kiiret ja olukorrale vastavat reageerimist on vaja mitmesugustes olukordades. Allpool kirjeldame neist kahte: kuidas käituda, kui aset on leidnud meditsiiniline eksitus või suur ...