Kommunikatsioon

Tutvustus

6.13.2. Kreatiivse mõtlemise tehnikad

Kreatiivse mõtlemise soodustamiseks on välja töötatud­ mit­mesuguseid tehnikaid, mille suund on loovuse suu­ren­damine eesmärgiga leida uusi vaatenurki, ideid ja mõt­teid. Neid tehnikaid saab edukalt rakendada nii grupi­mõtlemises kui ka individuaalse ajurünnaku pu­hul.


  • Lootoseõie tehnika (Lotos Blossom Technique) pu­hul alustatakse keskse probleemi või teema de­fi­nee­ri­mi­sest ja minnakse edaspidi temaatika mää­rat­le­mi­sel järjest üldisemaks. Keskse(...