Kommunikatsioon

3.3.4. Kommunikatsioonieelarve

Kommunikatsiooniplaani koostamise juurde kuulub planeeritud tegevuste eelarvestamine. Iga kommunikatsioonitegevus on mõõdetav rahas või töömahus ning organisatsioon saab ise otsustada, kas kavandatud töid teevad organisatsiooni enda töötajad või ostetakse vajalikud teenused sisse.


Näiteks klientidele või töötajatele suunatud regulaarne infokiri tundub organisatsioonidele hea ja lihtne kommunikatsioonilahendus. Realistlik eelarvestamine võib aga näidata, et infokirja koostamiseks kulub ...