Kommunikatsioon

Tutvustus

4.10.2. Kommunikatsiooni planeerimine tervishoius

Kommunikatsioon, mis on vaid üks osa igapäevaelust, võib korralikult läbimõelduna osutuda väga mõjusaks. Sotsiaalpsühholoog W. J. McGuire’ pakutud efektide hierarhia mudel ütleb, et sõnumi planeerimine ja edastamine mõjutab seda, kas vastuvõtja:

  • märkab sõnumit
  • pöörab sõnumile tähelepanu
  • on saadud teabest huvitatud
  • saab sõnumist aru
  • õpib sõnumist midagi
  • muudab sõnumi tõttu oma hoiakut
  • suudab saadud infot lühema...