Kommunikatsioon

3.1. Kommunikatsiooni juhtimine kui osa organisatsiooni juhtimisest

Kommunikatsioon – see on juhtimine. Juhtimine – see on kommunikatsioon. Mõlemad laused vastavad tõele. Kommunikatsioon ei seisa organisatsiooni juhtimisest eraldi, vaid täidab organisatsiooni eesmärke ja suhestub ümbritseva keskkonnaga.


Kommunikatsiooni kui juhtimisfunktsiooni olemuse tõttu peavad põhimõttelised kommunikatsiooniotsused olema tehtud juhtkonna tasandil. Edukad organisatsioonid arvestavad kommunikatsiooniga kõigis juhtimisotsustes ning tagavad, et juhtimisotsustega kaasne...