Kommunikatsioon

Tutvustus

6.4. Kommunikatsioon toodete pakendite kaudu

Gerli Selge, Tallinna Tehnikaülikooli turunduse magistrant

Iga pisemgi detail toote pakendil edastab meile midagi toote omaduste kohta. Selle abil saame teha otsuse, kas tahame seda toodet tarbida või valime teise. Juba 1950-ndatel mõistis psühholoog ja turundusekspert E. Ditcher pakendi olulisust ning kirjeldas seda kui „vaikivat müügimeest” (Grobelny, Michalski 2014, 86).