Kommunikatsioon

Tutvustus

4.10.1. Kommunikatsioon tervishoiuteenuse osutamisel

Arsti ja patsiendi ning arstide omavaheline tõhus suhtlemine ja infovahetus on patsiendile parima abi pakkumise oluline tagatis. Inimestel, kes soovivad teavet tervishoiuteenuste või arstide kohta, peab olema võimalus seda infot saada. Patsiendid vajavad infot teadlike valikute tegemiseks ning arstid selleks, et teada, milliseid teenuseid pakuvad nende kolleegid. Ülaltoodu on refereering Inglismaa suurima patsientide õiguste eest seisva organisatsiooni Briti Tervishoiunõukogu koostatud infovo...