Kommunikatsioon

Tutvustus

4.7.2. Kommunikatsioon Riigikogus

Anu Adra-Entsik, Riigikogu avalike suhete osakonna juhataja

Kõrgeim seadusandlik institutsioon ehk parlament on Eestis Riigikogu, kes tegutseb rahva ja riigi huvides. Demokraatliku esindusorganina võimaldab Riigikogu igal kodanikul teostada rahvale põhiseadusega antud kõrgeimat võimu.

Parlamendi tegevuse põhisisuks on seadusloome, mis puudutab kõiki ...