Kommunikatsioon

Tutvustus

4.16. Kommunikatsioon kaasamisel

Annela Laaneots

Urmo Kübar ja Hille Hinsberg “Kaasamine avalikus sektoris ja vabakonnas” ainetel

Kaasamise edukus sõltub enamasti sellest, kuidas õnnestub leida üles ning panna kaasa rääkima õiged osaleda soovivad inimesed ja organisatsioonid. Üksnes infole ligipääsu võimaldamisest heaks kaasamiseks ei piisa.

Kaasamine on aktiivne tegevus, kus otsuse eest vastutaja otsib kontakti nendega, keda otsu...