Kommunikatsioon

Tutvustus

4.5.3. Kommunikatsioon – iga töötaja asi

Annela Laaneots, Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniõppejõud

Ärikommunikatsioon pole pelgalt tegevus, mille abil ettevõtte kommunikatsiooniosakond suhtekorraldus-tegevusi plaanib ja ellu viib (vt ka ptk 6.8.2), vaid see tähendab ka suhtlemist klientide, partnerite ja üldsusega, mis ei toimu ainult suhtekorraldusosakonna kaudu.

Professionaalses ärikommunikatsioonis arvestavad ettevõtte kõik osakonnad organisatsiooni kommunikatsioonieesmärki...