Kommunikatsioon

Tutvustus

6.6.1. Kliendisuhte ja professionaalse kommunikatsiooniteenuse müümise võimalused ning eripära

Prantsuse kirjanik Antoine de Saint-Exupery on öelnud: “On ainult üks tõeline väärtus. See on inimese side inimesega.” Kommunikatsioonikonsultandi ja kliendi suhe on selle väite hea näide. Tegu on ühelt poolt ratsionaalselt argumenteeritud ärilise tehinguga, teisalt aga esmajoones usaldusel, vastastikusel mõistmisel ja sobivusel põhineva suhtega, mille loomine, hoidmine ja arendamine on omaette kunst. Allpool võetakse vaatluse alla selle suhte eripärad ja otsitakse vastused küsimusele, mida t...