Kommunikatsioon

Tutvustus

6.9.1. Kliendikaart

Edukas ettevõttes on kliendikesksus elementaarne nõue. Firma jätkusuutlikuks arenguks tuleb luua klientidega pikaajaline emotsionaalne suhe. Selle aluseks on süsteemselt kogutud kliendiandmed. 


Paraku kannatavad kliendid turupakkumiste ja reklaamsõnumite rohkuse all. Ajapuudus ja informeeritus on õpetanud eirama traditsioonilisi reklaamsõnumeid, kliendid ootavad personaalset lähenemist, sest ei soovi ebavajalikku infot. Uuringud on näidanud, et uue kliendi saamise kulud on ligikaudu ku...