Kommunikatsioon

Tutvustus

4.9.1. Klassikaline retoorika

Avaliku esinemise põhitõed pärinevad Vana-Kreekast. Seitsme vaba kunsti hulka kuulunud retoorikakunstile alusepanijatena võib nimetada Aristotelest, Platonit ja Cicerot. Aristoteles defineerib retoorikat kui “kunsti, mis leiab kõik võimalikud veenmisvahendid iga käsiloleva juhtumi raames”.

Vana-Kreeka autoritel oli retoorika ja selle eesmärkide kohta ka lahkarvamusi. Aristoteles ning Platon esindasid eetilist vaatepunkti, mille kohaselt retoorika vahendid peavad alati olema avaliku huvi...