Kommunikatsioon

Tutvustus

6.12.2. Internetiturundus

Internetiturunduse hetkeolukord – esimesed pettu­mused


Iga uue asjaga harjumine võtab natuke aega. Turundus­ internetis on uus asi – Eesti internetiturunduse ajaloo pikkuseks võib tinglikult pidada vaid üht-kaht aas­tat. 


Võib tunduda, et järeldusi ja üldistusi on veel vara teha.­­ Eelkõige sel juhul, kui me peame internetti era­­­­kord­seks nähtuseks, mis täielikult väljub meie seni­sest­­­ arusaa­mast kommunikatsioonist ja inimloo­mu­sest ül­­­diselt. Teisalt, kui me ei suhtu ...