Kommunikatsioon

Tutvustus

4.4.2. Imago loomine

Kuigi imago loojad on sihtgrupid, saab organisatsiooni suhtekorraldaja imago kujunemist strateegia kaudu mõjutada.

  • Imago kujuneb selle põhjal, mida organisatsioon endast kõneleb.

See on otseselt suhtekorraldaja või kommunikatsioonijuhi tegevusvaldkond. Oluline on koostada integreeritud (ühendatud) kommunikatsioonistrateegia, et organisatsioonist lähtuvad sõnumid kannaksid võtmesõnumi tonaalsust, lähtuksid organisatsiooni missioonist ja visioonist, oleksid l...