Kommunikatsioon

5.1. Heade meediasuhete loomine

Meediasuhted on oluline osa kommunikatsioonist, võimaldades jõuda paljude sihtrühmadeni. Meediasuhete korraldamine on küll kõige paremini väljapaistev suhtekorraldustöö lõik, kuid sellega suhtekorraldus siiski ei piirdu. 


Lihtsalt meedias figureerimine ei saa olla eesmärk omaette, ka meediatöö on kantud organisatsiooni eesmärkidest. Tulemuslik meediatöö on sõnumipõhine ja tugineb organisatsiooni kommunikatsioonistrateegiale (vt ptk 5.2).


Meediasse ei ol...