Kommunikatsioon

Tutvustus

3.10. Eesti suhtekorraldusteod

Eesti Suhtekorraldajate Liit (EPRA) korraldab suh­te­korral­duste­gu­de konkurssi juba 2000. aastast. Kon­kur­si eesmärk on tutvustada Eestis paremaid suh­tekor­ral­duspro­jek­te, tunnustada paremaid suhtekorraldajaid ja suhtekorralduse abil saavutatud tulemusi avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides.


Parima suhtekorraldusprojekti valimise kri­tee­riu­mid on:


  • seatud eesmärgi kohane tulemus

  • suhtekorralduse hea tava järgimine

  • kasutatud võtete võ...