Kommunikatsioon

3.3.1. Eesmärgid

Strateegia ning taktikalise plaani koostamine eeldab konkreetsete eesmärkide püstitamist. Üldjuhul on or­ga­ni­sat­sioo­ni suhtekorralduslikud eesmärgid laiema missiooni (tootmine, müük, teenuse pakkumine, ava­lik teenistus vms) toetajad. Organisatsiooni head mee­diasuh­ted on suhtekorralduslik küsimus, kuid rangelt võttes ei ole see eesmärk omaette, vaid teenib teiste tasandite huve – st head meediasuhted on osa soodsa imago saavutamisest. Positiivne imago omakorda toe­tab organisatsiooni põ...