Kommunikatsioon

Tutvustus

6.13.2.1. Edward de Bono kuus mõtlemise tasandit

Lääneliku mõtlemise aluseks on alates Sokratesest olnud analüüs ja väitlus, milles pooled kaitsevad oma positsioone. Seda tüüpi ehk lateraalsele mõtlemisele aga vastandub meie jaoks mõnevõrra uudne paralleelne mõtlemine, mille puhul pooled vaatavad ühel ajahetkel hoopis ühes suunas ning vastandlikke positsioone ei võeta. Loovuse seisukohalt võib selline lähenemine olla äärmiselt vajalik.

Piltlikult saab lateraalse ja paralleelse mõtlemise eri­nevust kirjeldada olukorrana, milles näiteks...