Kommunikatsioon

Tutvustus

4.16.6. E-kaasamine

Internet ei välista ega asenda teisi kanaleid, mida kaasamisel kasutada saab. Elektroonilisel viisil saab infot hästi levitada, kuid see ei taga tingimata paremat osalust. Kõige parema tulemuse annab meetodite ja infokanalite mitmekesine kasutamine.

  • Kaasamise ja osalemise üldisi põhimõtteid on vaja järgida ka e-kanalis.
  • Levinud on avalike arutelude korraldamine veebi kaudu. E-konsultatsioonis kogutakse teatud huvirühmade või suurema avalikkuse arvamusi mingi probl...