Kommunikatsioon

Tutvustus

3.4.4. Balti meediamaastik

Üks lähenemine kõigis kolmes riigis – tulemuslikkus versus kokkuhoid?

Üha rohkem räägitakse Eestis piireületavast suhtekorraldusest. Eeskätt on ettevõtete laienemine Balti turule toonud kaasa vajaduse just pan-Balti kommunikatsioonitegevuste järele, pannes kommunikatsioonispetsialistid olukorda, kus neil on tegemist mitte enam ühe, vaid kolme eri meedialiigi, suhtekorraldusturu ning sihtauditooriumiga.

Kommunikats...