Kommunikatsioon

Tutvustus

4.7.5.1. Avaliku sektori suhtekorralduse sisuline eripära

Avaliku ja erasektori suhtekorraldus ei ole nii erinevad, kui sageli tundub. Viimastel aastakümnetel on need erinevused veelgi vähenenud.

Üsna vähe on tänapäeval lahknevusi näiteks börsifirmade- ning avaliku sektori organisatsioonide suhtekorralduses, sest läbipaistvuse nõuded, mida investorid esitatavad nii-öelda avalikele firmadele, on sama suured kui maksumaksja raha kasutamise kontrollimise nõuded. Samuti on näha, et erasektori suured organisatsioonid sarnanevad avaliku sektoriga pa...