Kommunikatsioon

Tutvustus

4.7.5. Avaliku sektori suhtekorralduse eripära, eetiline ja seaduslik alus