Kommunikatsioon

5.4.5. Arvamusartikkel

Kui pressiteade on organisatsiooni ametlik sõnumikandja, mille eesmärk on edastada konkreetset ja uudsus­momenti omavat teavet, siis arvamusartikli puhul on tegemist meediažanriga, mis lubab lisaks fakti­dele edastada ka arvamusi, hinnanguid ja prognoose erinevate sündmuste kohta.

Arvamusartikkel on autori arvamusavaldus mingi nähtuse, sündmuse vms kohta huvipakkuvas küsimuses.

Toimetustega koostöö on viljakam, kui:

  • artikli autor on tuntud ja hinnatud arvamusliider
  • ...