Kommunikatsioon

Tutvustus

4.9.2. Argumentatsiooniga manipuleerimine – demagoogia ja propaganda

Sõna “demagoogia” tuleneb kreekakeelsetest sõnadest demos (rahvas) + gogos (juhtimine). Demagoogia mõistet on eesti keeles seletatud mitmeti. Levinumate vastete hulka kuulub näiteks “hämamine.” Sisuliselt on demagoogia tehnika, mille abil on võimalik näiliselt loogilist argumentatsiooni kasutades tekitada auditooriumis väärkujutlusi.

Propagandat võib kirjeldada kui tsentraliseeritud süsteemi kindlate vaadete levitamiseks. Teoreetiliselt on võimalik, et propaganda on üh...