Kommunikatsioon

Tutvustus

4.7.5.4. Ametnike väljendusvabaduse hea tava

Annela Laaneots, TLÜ kommunikatsiooniõppejõud

Ametnikueetika nõukogu istungil aprillis 2016 kiideti heaks ametnike väljendusvabaduse hea tava. Hea tava on koostatud avaliku teenistuse seaduse § 12 lg 5 p 1 alusel, mille järgi on ametnikueetika nõukogu üks ülesanne anda selgitusi ametnike eetikakoodeksi rakendamiseks.

Pärast ametnike eetikakoodeksi tänapäevastamist vajasid nõukogu arvates täiendavat selgitamist väljendusvabadusega s...