Kommunikatsioon

Tutvustus

6.13.1. Ajurünnak

Tänapäeval laialt levinud ideeloome meetodi, ajurün­na­ku ehk brainstorm’i arendas 1930ndatel väl­ja Alex P.­ Osborne. Ajurünnakut võib defineerida kui olukorda,­ milles grupp inimesi koguneb kokku kindla eesmärgig­a kreatiivselt mõelda. Et ajurünnak oleks tu­le­musri­kas, peab täitma teatud eeldused ja nõuded.

  • hoidu kriitikast

Tulemusrikka ajurünnaku esimene reegel on see, et ideede genereerimise etapi ja ideede hindamise etapi peab teineteis...