Kommunikatsioon

Tutvustus

4.11.1.1. Ajakirjanike huvid versus piiratud võimalused

Avalik huvi õiguskaitseorganite töö vastu on suur, seepärast on väga sagedased ka ajakirjanike päringud, teabenõuded ja selgitustaotlused. Võib tekkida oht, et kommunikatsioonispetsialisti tööaeg kulub peamiselt meediapäringutele vastamiseks. See omakorda tähendab, et proaktiivseks kommunikatsiooniks ning lugude avaldamiseks jääb vähem aega. Kokkuvõttes suunavadki kommunikatsiooni ajakirjanike päringud, sest tegeldakse sellega, mille kohta küsitakse.


Üldjuhul piirdutakse teadete avali...