Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7. Võimumängud

Alexander Kotchubei, OÜ Meta-Profit, juhataja, treener-konsultant

Võimumängud on sisuliselt suhtemängud, mille käigus toimub võimu saamine, kasutamine ja kaotamine. Seejuures räägime kaht liiki mängudest – formaalse või­mu mängudest ja mõjuvõimu mängudest. Esi­me­sel ju­hul on tegemist võitlusega ametliku staatuse, po­sit­siooni, ametikoha jm eest. Teisel juhul on see seotud pi­gem psühholoogilise võimu...