Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.3. Võim kui juhi instrument

Alar Tamming, psühholoog ja ettevõtja

Võim tekkis koos inimühiskonnaga ja on arenenud koos­ sotsiaalsete suhete süsteemiga. Oxfordi filosoo­fia­­lek­si­kon defineerib võimu kui üksikisiku või institut­sioo­ni­ või­met midagi saavutada – kas õigusega, juh­ti­mi­se ja­ jä­relevalve või mõju abil.

Väidetakse, et võimu saab mõõta selle järgi, kui suur on tulemuse saa­vut...