Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1. Töötajate motiveerimise võimalused

Alexander Kotchubei, OÜ Meta-Profit, juhataja, treener-konsultant

Motivatsioonitöö on pidev uute stiimulite välja­mõt­lemine. Iga juht teab, et motiveeritud töötaja on tööandja jaoks parem ja kasulikum kui motiveerimata töötaja. Moti­vee­rimine on üsna keeruline ja loominguline töö selle ni­mel, et organisatsioonis säiliks hea sisekliima pi­ke­ma aja jooksul.

See töö on seotud harjumismäng...