Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.8.3.3. Partnerlussuhted kriisijuhtimisel

Tõhus kriisijuhtimine algab kaua enne kriisi puhkemist ja on organisatsiooni strateegia loomulik osa. Juba enne kriisi tuleb kujundada partneritega tugevad sidemed. Partnerluse eeldus on avatud ja aus dialoog poolte jaoks olulistel teemadel. Partnerite hulgas võib olla organisatsiooni toetajaid ja ka vastaseid.

Partnerlussuhete kolmnurga osad on (vt joonis 1):

  • väärtused...