Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.10. Mida teha, kui töötaja ei sobitu meeskonda?

Kärt Kase, Meta-Profit OÜ treener-konsultant, coach

Psühholoogia on juhtimisega tihedalt seotud, sest seda rakendades saab ennustada, kuidas inimesed käituvad erinevates olukordades. Juhtimisega on seotud ka süsteemne psühhoteraapia, sest seal vaadatakse inimest süsteemis ja erinevate suhete kaudu, nii nagu tööl tehakse seda lähemate kolleegide kaudu.

Jälgides töötaja käitumist ametikohal kui süsteemi üht osa, võib näiteks küsida, ...