Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.8.2. Kvaliteedijuhtimissüsteemi valik ja rakendamise ettevalmistus

Siiri Antsmäe, sertifitseeritud siseaudiitor

Kvaliteedijuhtimise süsteemi (KJS) rakendamisega alustamisel on esmalt oluline mõista, millist mudelit kasutada ja millised kohustused mingi standardi rakendamine ettevõttele kaasa toob. Pärast valiku tegemist tuleb alustada rakendamise ettevalmistust ehk ISO 9001 puhul kaardistada protsessid, luua riskide juhtimise süsteem ning tagada ühtne vastavus kvaliteedile ja nõuetele. Kuid esmalt ...