Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

12.25. Kuidas viia ettevõtte rahulolu-uuring järgmisele tasemele?

Audiopeatükis tehakse juttu rahulolu-uuringutest ja sellest, kuidas saab ajakohaste ja läbimõeldud rahuolu-uuringute abil parandada ning tõsta ettevõtte juhtimiskvaliteeti ja organisatsioonikultuuri.

Räägime, millised on rahulolu mõõtmise suurimad trendid, kuidas motiveerida töötajaid rahulolu-uuringule vastama ning mida ja kui tihti küsida. Juttu tuleb ka sellest, mida teha siis, kui töötajad jätavad uuringule vastamata ning mida lõpuks saadud andme...